عملکرد پژوهش را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
51 %51 %51 % 51.75% (74)
بسیار خوب
2 %2 %2 % 2.80% (4)
خوب
4 %4 %4 % 4.20% (6)
متوسط
4 %4 %4 % 4.90% (7)
ضعیف
3 %3 %3 % 3.50% (5)
بسیار ضعیف
2 %2 %2 % 2.80% (4)
غیر قابل قبول
30 %30 %30 % 30.07% (43)

جمع آراء : 143


مشاهده نظرات
پنج نظرسنجی اخير در

 عملکرد پژوهش را چگونه ارزیابی می کنید؟ (143 راي)

 چه رتبه ای برای پژوهش در مقایسه با دیگر غیرانتفاعی ها ق (0 راي)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]