عملکرد پژوهش را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
52 %52 %52 % 52.11% (74)
بسیار خوب
2 %2 %2 % 2.82% (4)
خوب
4 %4 %4 % 4.23% (6)
متوسط
4 %4 %4 % 4.93% (7)
ضعیف
3 %3 %3 % 3.52% (5)
بسیار ضعیف
2 %2 %2 % 2.82% (4)
غیر قابل قبول
29 %29 %29 % 29.58% (42)

جمع آراء : 142


مشاهده نظرات
پنج نظرسنجی اخير در

 عملکرد پژوهش را چگونه ارزیابی می کنید؟ (142 راي)

 چه رتبه ای برای پژوهش در مقایسه با دیگر غیرانتفاعی ها ق (0 راي)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]