دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2101314 بار نمايش يافته است . مرداد 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 8.118 % (170595)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.702 % (98814)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 81.58 % (1714401)
 Opera: OperaOperaOpera 0.788 % (16563)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 4.758 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.746 % (57719)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.053 % (43149)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 23.57 % (495444)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.400 % (50452)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.600 % (33624)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 4.758 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.42 % (1521783)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 112
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 341
 موضوعات فعال : 8
 نظرات و پيشنهادات : 11
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 1
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0