دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2038548 بار نمايش يافته است . مرداد 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 8.361 % (170454)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.808 % (98023)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 81.21 % (1655577)
 Opera: OperaOperaOpera 0.812 % (16562)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 4.905 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.809 % (57280)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.990 % (40579)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 24.21 % (493682)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.126 % (43356)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.599 % (32601)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 4.905 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.05 % (1468898)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 112
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 338
 موضوعات فعال : 8
 نظرات و پيشنهادات : 3
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 1
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0