دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2506597 بار نمايش يافته است . مرداد 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.880 % (172458)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.112 % (103074)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 83.78 % (2100043)
 Opera: OperaOperaOpera 0.665 % (16681)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 3.989 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.002 % (73)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.458 % (61637)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.099 % (52630)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.55 % (515111)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.161 % (79244)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.443 % (36173)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 3.989 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 74.84 % (1876058)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 114
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 360
 موضوعات فعال : 8
 نظرات و پيشنهادات : 18
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 1
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0