دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2434441 بار نمايش يافته است . مرداد 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.081 % (172406)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.197 % (102182)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 83.42 % (2030873)
 Opera: OperaOperaOpera 0.684 % (16673)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 4.107 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.002 % (73)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.510 % (61118)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.099 % (51115)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.92 % (509427)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.028 % (73733)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.478 % (35985)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 4.107 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 74.56 % (1815285)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 114
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 356
 موضوعات فعال : 8
 نظرات و پيشنهادات : 15
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 1
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0