دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2158964 بار نمايش يافته است . مرداد 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.904 % (170658)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.595 % (99210)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 81.93 % (1769007)
 Opera: OperaOperaOpera 0.767 % (16574)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 4.631 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.693 % (58145)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.098 % (45297)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 23.00 % (496761)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.549 % (55047)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.571 % (33928)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 4.631 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.86 % (1573217)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 112
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 345
 موضوعات فعال : 8
 نظرات و پيشنهادات : 23
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 1
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0