دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 1922353 بار نمايش يافته است . مرداد 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 8.858 % (170298)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.981 % (95763)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 80.64 % (1550343)
 Opera: OperaOperaOpera 0.861 % (16559)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 5.201 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.957 % (56847)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.689 % (32470)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 25.46 % (489585)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.935 % (37199)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.623 % (31213)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (6)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 5.201 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 70.97 % (1364346)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 111
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 332
 موضوعات فعال : 8
 نظرات و پيشنهادات : 10
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 1
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0