دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 1981876 بار نمايش يافته است . مرداد 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 8.595 % (170357)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.915 % (97413)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 80.92 % (1603852)
 Opera: OperaOperaOpera 0.835 % (16559)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 5.045 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.880 % (57096)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.843 % (36526)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 24.82 % (492013)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.026 % (40159)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.602 % (31762)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (6)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 5.045 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 71.54 % (1417932)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 111
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 336
 موضوعات فعال : 8
 نظرات و پيشنهادات : 1
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 1
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0