دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2361345 بار نمايش يافته است . مرداد 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.293 % (172236)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.278 % (101027)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 83.05 % (1961111)
 Opera: OperaOperaOpera 0.704 % (16625)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 4.234 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.547 % (60167)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.121 % (50106)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 21.37 % (504800)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.885 % (68146)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.510 % (35672)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 4.234 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 74.22 % (1752716)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 113
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 354
 موضوعات فعال : 8
 نظرات و پيشنهادات : 7
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 1
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0