دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2266161 بار نمايش يافته است . مرداد 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.594 % (172109)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.413 % (100008)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 82.49 % (1869555)
 Opera: OperaOperaOpera 0.732 % (16606)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 4.412 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.626 % (59519)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.130 % (48291)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 22.12 % (501325)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.723 % (61720)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.547 % (35058)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 4.412 % (1)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 73.60 % (1668047)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 113
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 349
 موضوعات فعال : 8
 نظرات و پيشنهادات : 5
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 1
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0