آرشیو مطالب

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش: بهمن_ماه 1396

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
Farsi بازدید دانش آموزان دبیرستان غیردولتی پژوهش از دانشگاه آزاد اسلامی خوی488923.33سه شنبه، 17 بهمن ماه، 1396ویرایش قابل چاپ 
Farsi لیست دانش آموزان ممتاز نیمسال اول167153.33چهارشنبه، 4 بهمن ماه، 1396ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :