آرشیو مطالب

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش: آبان_ماه 1394

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
Farsi افتخار آفرینی ورزشی010535سه شنبه، 19 آبان ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi راهپیمائی 13 آبان011325سه شنبه، 19 آبان ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi تقدیر از دانش آموزان ممتاز مهرماه012675چهارشنبه، 6 آبان ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi اعضای شورای دانش آموزی انتخاب شدند.015745چهارشنبه، 6 آبان ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi انتخابات شورای دانش آموزی011665سه شنبه، 5 آبان ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :