آرشیو مطالب

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش: مهر_ماه 1394

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
Farsi عزاداری محرم010802.33چهارشنبه، 29 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi انجمن اولیا و مربیان010155چهارشنبه، 29 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi برگزاری نشست دینی010605دوشنبه، 27 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi بزرگداشت دهه اول ماه محرم09533شنبه، 25 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi اولین مجمع عمومی اولیای دانش آموزان011025پنجشنبه، 16 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi برگزاری جشن عاطفه های010075شنبه، 11 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi مراسم آغاز سالتحصیلی 95-94 در دبیرستان غیر دولتی پژوهش09695جمعه، 3 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi برگزاری اولین شورای دبیران پژوهش010745چهارشنبه، 1 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :