آرشیو مطالب

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش: مهر_ماه 1394

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
Farsi عزاداری محرم011012.33چهارشنبه، 29 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi انجمن اولیا و مربیان010385چهارشنبه، 29 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi برگزاری نشست دینی010805دوشنبه، 27 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi بزرگداشت دهه اول ماه محرم09773شنبه، 25 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi اولین مجمع عمومی اولیای دانش آموزان011235پنجشنبه، 16 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi برگزاری جشن عاطفه های010295شنبه، 11 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi مراسم آغاز سالتحصیلی 95-94 در دبیرستان غیر دولتی پژوهش09875جمعه، 3 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
Farsi برگزاری اولین شورای دبیران پژوهش011015چهارشنبه، 1 مهر ماه، 1394ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :