آرشیو مطالب

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش: آبان_ماه 1393

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
Farsi بازدید از کتابخانه عمومی012645دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi برگزاری نشست دینی - سیاسی115075يكشنبه، 11 آبان ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi عزاداری در دبیرستان پژوهش113874.4يكشنبه، 11 آبان ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi اردوی راهیان نور017744.25شنبه، 10 آبان ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi تقدیر از قهرمانان فوتسال113663.5سه شنبه، 6 آبان ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi تقدیر از دانش آموزان ممتاز مهرماه012995دوشنبه، 5 آبان ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi انتخابات شورای دانش آموزی113355يكشنبه، 4 آبان ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi برترین های مهرماه113533شنبه، 3 آبان ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :