آرشیو مطالب

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش: ارديبهشت_ماه 1393

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
Farsi دریافت سومین تقدیرنامه015645دوشنبه، 29 ارديبهشت ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi بار دیگر رئیس دبیرستان غیردولتی پزوهش مورد تقدیر قرار گرفت112025دوشنبه، 29 ارديبهشت ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi برنامه اردو به مقصد جلفا با حضور دانش آموزان دبيرستان غيردولتي پژوهش برگزار شد .118705يكشنبه، 21 ارديبهشت ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi مراسم گراميداشت هفته معلم ويژه دبيرستان غيردولتي پژوهش در هتل ثمين خوي برگزار شد .019555يكشنبه، 21 ارديبهشت ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi برنامه های هفته معلم دبیرستان غیر دولتی پژوهش113554.33دوشنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi رئیس دبیرستان غیردولتی پزوهش مورد تقدیر قرار گرفت015214.5دوشنبه، 15 ارديبهشت ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi بازدید از کارخانه گلشن016905شنبه، 6 ارديبهشت ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi برگزاری هفته سلامت016455شنبه، 6 ارديبهشت ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi شرکت در جشنواره فیلم رشد115613.75شنبه، 6 ارديبهشت ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
Farsi بهترینهای اسفند92 و فروردین93017515دوشنبه، 1 ارديبهشت ماه، 1393ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :