آرشیو مطالب

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش: ارديبهشت_ماه 1392

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
Farsi برگزاری با شکوه هفته معلم در تالار فرهنگیان018804شنبه، 21 ارديبهشت ماه، 1392ویرایش قابل چاپ 
Farsi برگزاری مسابقات جام معلم020814.5سه شنبه، 10 ارديبهشت ماه، 1392ویرایش قابل چاپ 
Farsi اجرای برنامه مطالعه صبحگاهی150693.75يكشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1392ویرایش قابل چاپ 
Farsi برنامه امتحانات خرداد 92 دبیرستان غیردولتی پژوهش119145چهارشنبه، 4 ارديبهشت ماه، 1392ویرایش قابل چاپ 
Farsi برنامه امتحانات خرداد 92 سال چهارم دبیرستان غیردولتی پژوهش023665چهارشنبه، 4 ارديبهشت ماه، 1392ویرایش قابل چاپ 
Farsi برگزاری جلسه تعامل با اولیا131685سه شنبه، 3 ارديبهشت ماه، 1392ویرایش قابل چاپ 
Farsi نتيجه درخشان دانش آموزان سال سوم كامپيوتر در مرحله دوم آزمون پيشرفت تحصيلي016163.66سه شنبه، 3 ارديبهشت ماه، 1392ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :