آرشیو مطالب

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش: خرداد_ماه 1391

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
Farsi اعلام نتایج امتحانات ( اطلاعیه شماره 4)022173پنجشنبه، 25 خرداد ماه، 1391ویرایش قابل چاپ 
Farsi درصد قبولی نتایج امتحانات نهائی کلاس های چهارم ( پیش دانشگاهی روزانه )139800پنجشنبه، 25 خرداد ماه، 1391ویرایش قابل چاپ 
Farsi اعلام نتایج امتحانات ( اطلاعیه شماره 3)021945چهارشنبه، 17 خرداد ماه، 1391ویرایش قابل چاپ 
Farsi نتایج درخشان امتحانات نهائی پیش دانشگااهی(2)125415سه شنبه، 16 خرداد ماه، 1391ویرایش قابل چاپ 
Farsi موفقیتی دیگر در مسابقات فرهنگی019263سه شنبه، 16 خرداد ماه، 1391ویرایش قابل چاپ 
Farsi اعلام نتایج امتحانات ( اطلاعیه شماره 2)028515سه شنبه، 16 خرداد ماه، 1391ویرایش قابل چاپ 
Farsi برنامه امتحانات جبرانی دوم پیش دانشگاهی126255پنجشنبه، 11 خرداد ماه، 1391ویرایش قابل چاپ 
Farsi راهیابی به مرحله کشوری مسابقات فرهنگی016885چهارشنبه، 10 خرداد ماه، 1391ویرایش قابل چاپ 
Farsi اعلام نتایج امتحانات ( اطلاعیه شماره 1)024535شنبه، 6 خرداد ماه، 1391ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :