تاریخ : يكشنبه، 18 فروردين ماه، 1398
موضوع : مدیریت

دریافت تقدیرنامه توسط رئیس دبیرستان

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خوی از رئیس دبیرستان غیردولتی پژوهش تجلیل کرد.

به منظور قدردانی از تلاش های دکتر ابراهیم محمدلو، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خوی با صدور تقدیرنامه ای از نامبرده تجلیل کرد. این تقدیرنامه بعد از ارزیابی کارشناسان آموزش و پرورش و بازدید آنان از آموزشگاه پژوهش صادر شد.


منبع این مقاله : :دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش
آدرس این مطلب : http://www.pagoohesh.com/420/دریافت-تقدیرنامه-توسط-رئیس-دبیرستان/