تاریخ : سه شنبه، 18 دي ماه، 1397
موضوع : اخبار آموزشگاه,دانش آموزان

برترین های درسی آذر 97 دبیرستان غیردولتی پژوهش مورد تجلیل قرار گرفتند.

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهشبرترین های علمی و درسی دبیرستان غیردولتی پژوهش بر اساس عملکرد آذر ماه دانش آموزان انتخاب شدند. این دانش آموزان با دریافت جوایز نقدی خود از دست دکتر ابراهیم محمدلو مورد تشویق دانش آموزان دیگر قرار گرفتند.

 


منبع این مقاله : :دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش
آدرس این مطلب : http://www.pagoohesh.com/411/برترین-های-درسی-آذر-97-دبیرستان-غیردولتی-پژوهش-مورد-تجلیل-قرار-گرفتند./