تاریخ : سه شنبه، 8 آذر ماه، 1390
موضوع : اخبار آموزشگاه,دانش آموزان

مرحله اول مسابقه علمي آزمون پيشرفت تحصيلي

قابل توجه دانش آموزان سال دوم و سوم :

مرحله اول مسابقه علمي آزمون پيشرفت تحصيلي همزمان با كليه مدارس در دبيرستان غيردولتي پژوهش در تاریخ 20/9/90از منابع ذيل برگزار خواهد شد.

اميداست با تلاش دبيران و دانش آموزان تلاشگر شاهد موفقيت هاي ارزنده باشيم :

جدول دروس آزمون در تمامي پايه ها به شرح زير اعلام مي گردد :‌

مرحله

رشته

پايه

نام درس

1

عمومي

اول

ديني – رياضي – ادبيات – عربي – زبان – فيزيك – شيمي – زيست ( راهنمائي)

2

عمومي

اول

رياضي 1- شيمي1- فيزيك1- علوم زيستي- عربي1- زبان1-  ادبيات1 - ديني1

2و1

رياضي

دوم

رياضي2/هندسه1/شيمي2/فيزيك2/ادبيات2/زبان2/ديني2

2و1

تجربي

دوم

رياضي2/شيمي2/فيزيك2/زيست1/ادبيات2/زبان2/ ديني2

2و1

انساني

دوم

ادبيات2/زبان فارسي2/عربي2انساني/زبان2/تاريخ ايران1/تاريخ ادبيات1/ديني2

2و1

رياضي

سوم

ادبيات3/ديني3/زبان3/فيزيك3/شيمي3/جبرو احتمال/هندسه2/ حسابان

2و1

تجربي

سوم

ادبيات3/ديني3/زبان3/رياضي3/زيست2/ فيزيك3/شيمي3

2و1

انساني

سوم

زبان فارسي3/ ادبيات3/ عربي3/ديني3/زبان3/رياضي انساني /تاريخ2 / فلسفه

 

 

 


منبع این مقاله : :دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش
آدرس این مطلب : http://www.pagoohesh.com/26/مرحله-اول-مسابقه-علمي-آزمون-پيشرفت-تحصيلي/