تاریخ : يكشنبه، 3 مهر ماه، 1390
موضوع : مدیریت,اخبار آموزشگاه,عمومی

ظرفیت ها و شخصیت ها

باسمه تعالی

« ظرفیت ها و شخصیت ها »

آیا تا به حال به این نکته فکر کرده اید که چرا انسانها به محرک های مشابه عکس العمل های متفاوتی نشان می دهند ؟ چرا برخی از آنها دارای ثبات شخصیتی هستند و برخی نوسانات فراوانی در رفتارشان نشان می دهند ؟ راستی رمز و راز این همه تفاوت و گوناگونی در بین ظرفیتهاو شخصیتهای انسانها چیست ؟ اشتباه نکنید در این مقال قصد بحث روانشناسی شخصیت از دیدگاه علمی را ندارم . موضوع تفاوتهای فردی بین افراد را نیز نمی خواهم مورد تحلیل قرار دهم . و اینکه هر انسان در ضمن داشتن تفاوت با دیگران حتی با نزدیک ترین آنها یعنی دوقلوی همسان چرا در درون خود نیز عوالم گوناگون دارد . و در برخی ویژگیهای جسمانی یا روانی دارای مراتب و درجات مختلف است نیز موضوع بحث نیست .

در این نوشتار از منظر افکار عمومی به موضوع ثبات یا ترلزل شخصیت ها می پردازم . امروزه مردم هوشیارانه دگرگونی افراد بالاخص صاحبان مناصب را قبل از انتصاب و انتخاب با دوره بعد از آن را سریع درک می کنند و به قضاوت می نشینند . این هوشیاری در مردم تیز بین ایران اسلامی نیز بیش از هر ملتی خود را نشان می دهد. چرا که استعداد ذاتی این ملت در طول سی سال بعد از انقلاب با آزمونهای مختلف حسابی ورزیده شده و به ظرفیتهای واقعی خود دست پیدا کرده است . نمی خواهم موضوع مقاله بیشتر صبغه سیاسی پیدا کند . در واقع جهت گیری عمده این مقاله باز خوانی برخی از واقعیتهای اجتماعی است که علیرغم آثار زیانبار آن در برخی از دوره ها همچنان در لابلای ارکان نظام سیاسی و اجتماعی کشور نمود پیدا کرده است . در بین عامه مردم مثلی است که می گوید « اگر می خواهی به جوهر واقعی یک فرد دست یابی به او ثروت یا قدرتی عطا کن » از بعد اعتقادی نیز این مثل عامیانه دارای مبنا است . در تعالیم اخلاقی اسلام نیز این حقیقت بیان شده است که زینت های دنیوی از جمله ثروت ، قدرت ، اولاد ، مکنت و حتی علم نوعی آزمون و ابتلا برای دستیابی انسانها به جوهر واقعی خودشان است . بر اساس این معلومات حضرت حق نیز سخت ترین آزمونها را برای دارندگان هر یک از این دارایهای مادی طراحی می کند . طبیعی است که احراز یا اکتساب هریک از دارائی هایی که ذکر شد روش خاص خود را دارد . و مانیز قصد نداریم  به مانند موضوع انشای قدیمی: علم بهتر است یا ثروت ، به طرح مباحث اخلاقی در این زمینه بپردازیم . قطعا تحلیل بسیاری از واقعیتهای موجود در عرصه سیاست و رفتار و منش فعالان سیاسی نیاز مند مجال دیگر و فضای  متفاوت است .

به نظر شما رابطه بین هریک از آنچه گفته شد یعنی : علم ، ثروت ، قدرت ، و ... با انسان چه می تواند باشد ؟ آیا این رابطه ، رابطه ظرف و مظروف است . یا این رابطه از نوعی پارادوکس برخوردار است ؟ یعنی می تواند رابط بین دو رفیق باشد یا دو رقیب. حقیقت موجود در بین رفتارهای شخصیت های سیاسی نشانگر این است که می تواند برای هر یک از این روابط مصادیق متعدد پیدا کرد .

اگر بخواهیم به موضوع قدرت اشاره ای داشته باشیم مثالهای ملموس فراوانی در جامعه می توان یافت بررسی رابطه شخصیت مسئولین با جایگاه مسئولیت آنان بحث بسیار ظریفی است که با کالبد شکافی برخی از حقایق این حوزه می توان از بروز معضلات و بحرانهای فراوان سیاسی و اجتماعی جلوگیری کرد .

برخی از انسانها دارای شخصیت متعادل وارسته ای هستند که قرار گرفتن آنان در یک منصب سیاسی و نشستن او بر کرسی قدرت تغییر چندانی در رفتارشان ایجاد نمی کند . هر چند از دیدگاه مردم ممکن است برخی تغیرات قابل ارزیابی باشد ولیکن این تغییرات به لحاظ ملزومات اداری و سیاسی برخی از جایگاه هاست نه تغییرات در رفتار صاحبان منصب که مبتنی بر تغییرات شخصیتی باشد . از این میان این گروه مثالهایی می توان یافت که از شخصیت ، اعتبار و منزلت خود در جهت ارتقای سطح سیاسی و اجتماعی منصب سرمایه گذاری می کنند .

 به عبارت دیگر این افراد به نوعی منصب و جایگاه سیاسی را مدیون شخصیت و اعتبار فردی خود می کنند . این گونه صاحبان منصب به هنگام لزوم به خود اجازه نمی دهند از جایگاه قانونی و شأن آن در مسائل شخصی هزینه کنند . طبیعی است بعد از تغییرات جایگاه و مسئولیت سیاسی و یا کاهش قدرت اجرائی اینگونه افراد به راحتی در فضای تمکین یافته و بلوغ شخصیتی خود را مبتنی بر توانمندیهای خود برای برنامه ریزیهای شغلی جدید به عنوان موتور محرکه به کار می گیرند . قضاوت با خود خوانندگان محترم است که در عالم واقع تا چه میزان بتوانند به مصادیق عینی این گونه شخصیت ها پی ببرند .

 

ابراهیم محمدلو – کارشناس ارشد مدیریت


منبع این مقاله : :دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش
آدرس این مطلب : http://www.pagoohesh.com/14/ظرفیت-ها-و-شخصیت-ها/