دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش
برترین های درسی آذر 97 دبیرستان غیردولتی پژوهش مورد تجلیل قرار گرفتند.

تاریخ : سه شنبه، 18 دي ماه، 1397   موضوع : اخبار آموزشگاه,دانش آموزان

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهشبرترین های علمی و درسی دبیرستان غیردولتی پژوهش بر اساس عملکرد آذر ماه دانش آموزان انتخاب شدند. این دانش آموزان با دریافت جوایز نقدی خود از دست دکتر ابراهیم محمدلو مورد تشویق دانش آموزان دیگر قرار گرفتند.

 

منبع این مقاله : دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش

http://www.pagoohesh.com/

آدرس این مقاله :
http://www.pagoohesh.com/411/برترین-های-درسی-آذر-97-دبیرستان-غیردولتی-پژوهش-مورد-تجلیل-قرار-گرفتند./