دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش
عاطفه های آسمانی

تاریخ : پنجشنبه، 19 اسفند ماه، 1395   موضوع : اخبار آموزشگاه

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهشدانش آموزان و دبیران دبیرستان غیردولتی پژوهش در جشن عاطفه ها شرکت کردند.

در آستانه عید باستانی نوروز دانش آموزان و کارکنان اداری و آموزشی دبیرستان غیردولتی پژوهش قسمتی از داشته های خود را با نیازمندان تقسیم کردند. این مراسم همه ساله در این دبیرستان برگزار می شود.

منبع این مقاله : دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش

http://www.pagoohesh.com/

آدرس این مقاله :
http://www.pagoohesh.com/367/عاطفه-های-آسمانی/