دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش
اجرای ورزش صبحگاهی

تاریخ : چهارشنبه، 18 اسفند ماه، 1395   موضوع : اخبار آموزشگاه,دانش آموزان

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهشورزش صبحگاهی در دبیرستان غیردولتی پژوهش برگزار می شود.

روزانه قبل از مراسم صبحگاهی، با حضور دانش آموزان دبیرستان غیردولتی پژوهش ورزش صبحگاهی در محوطه این آموزشگاه برگزار می شود. با مساعد شدن شرایط آب و هوایی و به منظور تولید نشاط در فعالیتهای روزانه دبیرستان این برنامه به مرحله اجرا در می آید.

منبع این مقاله : دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش

http://www.pagoohesh.com/

آدرس این مقاله :
http://www.pagoohesh.com/366/اجرای-ورزش-صبحگاهی/