دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش
بهترین های درسی دبیرستان پژوهش در بهمن 95

تاریخ : دوشنبه، 16 اسفند ماه، 1395   موضوع : اخبار آموزشگاه,دانش آموزان

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش

برترین دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی پژوهش در بهمن ماه 1395 معرفی شدند.

در اجرای طرح حدنصاب بهترین دانش آموزان دبیرستان غیردولتی پژوهش در جریان بهمن ماه 1395 معرفی شدند. 13 نفر از ممتازین کلاسها با دریافت کارت هدیه نقدی و 30 نفر از ارتقا دهندگان معدل با دریافت جایزه مورد تقدیر قرار گرفتند. نکته جالب توجه اینکه از کلاس چهارم تجربی سه نفر با معدل 20 به عنوان نفر اول کلاس مورد تجلیل قرار گرفتند.

 

منبع این مقاله : دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش

http://www.pagoohesh.com/

آدرس این مقاله :
http://www.pagoohesh.com/365/بهترین-های-درسی-دبیرستان-پژوهش-در-بهمن-95/