دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش
برنامه امتحانات

تاریخ : چهارشنبه، 24 آذر ماه، 1395   موضوع : برنامه امتحانات

برنامه امتحانات دوره های مختلف آموزشی دبیرستان غیردولتی پژوهش اعلام شد. برای مشاهده این برنامه ها روی لینک مربوطه کلیک کنید:

1) دبیرستان و هنرستان روزانه:

http://s9.picofile.com/d/8279122876/af88a733-8e8b-4890-8af4-acedbe36aa84/_

%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA

%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87_

95_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87.pdf

 

2) دبیرستان و هنرستان بزرگسالان:

http://s9.picofile.com/d/8278435176/258d8284-19bc-4c17-9246-751d60d3602f/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

منبع این مقاله : دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش

http://www.pagoohesh.com/

آدرس این مقاله :
http://www.pagoohesh.com/350/برنامه-امتحانات/