دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش
تعامل اولبا با دبیران

تاریخ : شنبه، 20 آذر ماه، 1395   موضوع : اخبار آموزشگاه

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهشجلسه تعامل اولیای دانش آموزان دهم تجربی با دبیران این کلاس برگزار شد.

این جلسه با شکل و محتوای جدید برای تعاما اولیا و دبیران کلاس دهم تجربی برگزار شد. ابتدا دکتر ابراهیم محمدلو رئیس دبیرستان به ارائه گزارش کامل از برنامه های آموزشی و وضعیت دانش آموزان کلاس پرداخت. نامبرده از دشواریهای پیش روی دانش آموزان تجربی در کنکور سراسری و امتحانات پایان ترم مطالب مشروحی ارائه کرد. بعد از پذیرائی اولیا با حضور در جلسات تخصصی دبیران به طرح مسائل و دیدگاههای خود پرداختند. در این جلسات دبیران کلاس دهم نیز راهنمائیهای لازم را جهت پیشبرد اهداف آموزشی مطرح ساختند.

منبع این مقاله : دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش

http://www.pagoohesh.com/

آدرس این مقاله :
http://www.pagoohesh.com/349/تعامل-اولبا-با-دبیران/