دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش
برگزاری نمایشگاه کتاب

تاریخ : شنبه، 6 آذر ماه، 1395   موضوع : اخبار آموزشگاه

دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش

نمایشگاه کتاب در دبیرستان غیردولتی پژوهش برگزار شد.

به مناسبت هفته کتاب نمایشگاه کتاب در دبیرستان غیردولتی پژوهش برگزار شد.کتابهای عرضه شده مورد توجه  دانش آموزان و دبیران آموزشگاه آموزشگاه قرار گرفت و تعداد قابل توجهی از آن به فروش رفت.

 

 

منبع این مقاله : دبیرستان و پیش دانشگاهی غیردولتی پژوهش

http://www.pagoohesh.com/

آدرس این مقاله :
http://www.pagoohesh.com/346/برگزاری-نمایشگاه-کتاب/